Piiriületuse protseduurid

Bussijuhilt nõutavad dokumendid:
- pass või ID kaart (EL kodanikul),
- viisa kui vaja
- juhiluba

Sõidukilt nõutavad dokumendid:
- sõiduki registreerimistunnistus,
- EÜ veoluba rahvusvaheliseks bussiveoks või oma kulul veoks;
- rahvusvaheline liikluskindlustus “roheline kaart”
- EÜ sõidulehtede raamat või INTERBUS kontrollraamat.

Reisijatelt nõutavad dokumendid:
- pass või ID kaart (EL kodanikud),
- viisa kui vaja
Uuendatud 15.06.2004