Piiriületuse protseduurid

Juhilt nõutavad dokumendid:
pass ja viisa,
rahvusvaheline juhiluba.Transpordivahendil nõutavad dokumendid:
registreerimistunnistus,
veoluba.Kaubale nõutavad dokumendid:
TIR Carnet,
CMR ja sinna juurde kuuluvad dokumendid (deklaratsioonid tõlgituna vene või inglise keelde).