Piiriületuse protseduurid

Kaubavedu toimub veolubade alusel.
Kvootide alusel vahetatud veolube väljastatakse ERAA-s.