Ohtlikke kaupade transport

Peamine pädev ametkondMinister of Maritime Affairs and Transportation and Telecommunications

Rimski trg br.46
81000 PODGORICA
Teised pädevad ametkonnad 
Märkus ADR konventsiooni peatüki 1.9.4 kohta 
Muud märkused 

Uuendatud 03.06.2009