Ohtlikke kaupade transport

Peamine pädev ametkondMinistry of Transport

Foreign Relations Division
12 A Bucuriey St
MD-277 004 CHISINAU

Tel: +37 32 74 07 05
Fax: +37 32 62 48 75
Teised pädevad ametkonnad 
Märkus ADR konventsiooni peatüki 1.9.4 kohtaLisaregulatsioonid seoses ADR konventsiooni peatüki  1.9.3.(a) või (d)  puuduvad.
Muud märkused 

Uuendatud 03.06.2009