Ohtlikke kaupade transport

Peamine pädev ametkondMalta Transport Authority
Dangerous Goods Office

Sa’ Maison Road
FLORIANA FRN 1612

Tel. +356 – 2560 8117 or 2560 8165
Fax: +356 – 2125 5740
Email: m.demarco@maltatransport.com

Klass 7  radioaktiivsed materjalid:
Senior Manager (Radiation Protection)
Radiation Protection Board

c/o Occupational Health & Safety Authority
17, Triq Edgar Ferro
PIETA’ PTA 1533

Tel. +356 – 2124 7677
Fax. +356 – 2123 2909
Email: paul.brejza@gov.mt
Teised pädevad ametkonnad 
Märkus ADR konventsiooni peatüki 1.9.4 kohta 
Muud märkused 

Uuendatud 03.06.2009