Ohtlikke kaupade transport

Kõrgõstani Valitsuse ohtlike ainete vedu reguleeriv määrus nr. 198 11.04.2016 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/99140?cl=ru-ru

 Määruse kohaselt tuleb vedajal kooskõlastada veo marsruut Kõrgõstani Siseministeeriumiga (Glavnoje Upravlenie patrulnoi militsii) tel. (996) 312-63-01-37, 312-63-03-87.

 Juhised taotule esitamiseks leiate ASMAPi kodulehelt http://www.asmap.ru/detail-news/kyrgyzstan-pravila-perevozok-opasnykh-gruzov

 Taotluse läbivaatamine võtab aega 10 tööpäeva.

 ASMAP