Ohtlikke kaupade transport

mine pädev ametkondMinistry of Transport

Main Department of  Safety on Transport  
Schorsa Str. 7/9
UKR - 09688 KYIV

Fax: +38 044 269 4531
Teised pädevad ametkonnad 
Märkus ADR konventsiooni peatüki 1.9.4 kohta 
Muud märkused 

Uuendatud 03.06.2009