Ohtlikke kaupade transport

Šveitsi tunnelid, mis on ohtlikule veosele suletud

Erikeeld, mis on kehtestatud ohtlikule veosele Šveitsi tähtsamates tunnelites, mida läbib rahvusvaheline transport:

TunnelmaanteeKanton
SeelisbergA2        Stans-FlüelenNW - UR
St GotthardA2        Göschenen - AiroloUR - TI
Costoni di FieudA2        Gotthard Pass - AiroloTI
KerenzerA3        Weesen - MurgGL
Via MalaA13    Thusis - San BernardinoGR
BärenburgA13    Thusis - San BernardinoGR
RoflaA13    Thusis - San BernardinoGR
San BernardinoA13    Thusis - TessinGR
Grand St BernardRC       Martigny - AostaVS - Itaalia
Rongellen IIRC       Thusis - San BernardinoGR
Mappo/MorettinaRC       Bellinzona - BrissagoTI
Galerie du MarcoletRC       CrissierVD

Ohtliku kauba loetletu ADR peatükis 3.2. on antud kui soovituslik piirang.

Iga sissesõit määratletakse kas:
·         Transport on võimalik
·         Kui jah, siis kas luba on nõutav ja keelunõude suurus rakendub

Lubade saamiseks tuleb pöörduda pädevate  ametivõimude poole. Nende aadressid on antud leheküljel www.astra.admin.ch „Publications“ .

Allikas: ASTAG, September 2013

Peamine pädev ametkondOffice fédéral des routes

Règles de la circulation
M. D.M. GILABERT
CH-3003 BERNE

Tel:  +41 31 323 42 90
Fax: +41 31 323 43 21
       +41 31 323 43 03
E-mail: david.gilabert@astra.admin.ch

Klass 7  radioaktiivsed materjalidRadioaktiivsete materjalide eriliikide heakskiitmine.  Mittenimestikuliste materjalide aktiivsuse A kalkuleerimine. Kõikide B tüüpi saadetiste, lõhustuva aine saadetiste, kaubapartiide ja erimeetmete heakskiitmine.
Swiss Federal Nuclear Safety Inspectorate
Transport and Waste Management Section
CH - 5232 Villigen-HSK

Tel: +41 56 310 38 11 
or   +41 56 310 39 88
Fax: +41 56 310 39 07

Tuumamaterjali ja tuumamaterjali   jäätmete impordi, ekspordi, veo ja transiidi litsentsid
Federal Office of Energy
Nuclear Energy Section
CH - 3003 BERN

Tel: +41 31 322 56 32 
or   +41 31 322 56 31
Fax: +41 31 322 00 78

avalduse koopia:
Swiss Federal Nuclear Safety Inspectorate
Transport and Waste Management Section
CH - 5232 Villigen-HSK

Mittetuumamaterjalide impordi/ ekspordi litsentsid ja radioaktiivsete materjalide vedaja litsentsid
Federal Office of Public Health
Division of Radiation Protection
CH - 3003 BERN

Tel: +41 31 322 96 14 
or   +41 31 322 96 06
Fax: +41 31 322 83 83
Teised pädevad ametkonnad 
Märkus ADR konventsiooni peatüki 1.9.4 kohtaMärkus seoses lisapiirangutega siseriiklikul ja rahvusvahelisel ohtliku kauba veol prantsuse, saksa ja itaalia keeles. (FrenchGerman and Italian).
Muud märkused 

Uuendatud 03.06.2009