Ohtlikke kaupade transport

Peamine pädev ametkondMinistry of the Interior
Stefanova 2
SL - 1501 LJUBLJANA

Tel: +386 1 472 4242
Fax: +386 1 230 2405
E-mail: alojz.habic@policija.si
Teised pädevad ametkonnad 
Märkus ADR konventsiooni peatüki 1.9.4 kohtaLisapiirangute restrictions kohta seoses ohtliku kauba veoga  maanteed mööda  (inglise keeles)
Muud märkused 

Uuendatud 03.06.2009