Ohtlikke kaupade transport

Peamine pädev ametkondMinistère des Transports, de la Poste et des Télécommunications

Nám. Slobody 6
P.O. Box 100
SK -810 05 BRATISLAVA

Tel: +421 2 594 94 716
Fax: +421 2 524 42 202
E-mail: miroslav.goga@telecom.gov.sk
Teised pädevad ametkonnadMärkus ADR konventsiooni peatüki 1.8.4 kohta (inglise keeles)
Märkus ADR konventsiooni peatüki 1.9.4 kohtaPiirangute restrictions kohta seoses ohtliku kauba veoga maanteed mööda (inglise keeles)
Muud märkused 

Uuendatud 03.06.2009