Ohtlikke kaupade transport

Peamine pädev ametkondMinistry for Capital Investments of the Republic of Serbia

Nemanjina 22-26
11000 BELGRADE
Teised pädevad ametkonnad 
Märkus ADR konventsiooni peatüki 1.9.4 kohta 
Muud märkused 

Uuendatud 03.06.2009