Ohtlikke kaupade transport

Peamine pädev ametkondMinistry of Transport, Construction and Tourism

38, Dinicu Golescu Ave, Sector 1
RO-010873 BUCHAREST

Tel/ Fax: +40 21 313 99 54
web site: www.mt.ro

Klass 7  radioaktiivsed materjalid:
National Commission for the Control of the Nuclear Activities, Ministry of Environment and Water Management
14, Libertatii Ave., Sector 5
RO-050706 BUCHAREST, ROMANIA

Fax: +4021 411 14 36, +4021 316 14 36
web site: www.cncan.ro
Teised pädevad ametkonnadMärkus ADR konventsiooni peatüki 1.8.4 kohta (inglise keeles)
Märkus ADR konventsiooni peatüki 1.9.4 kohtaPiirangute restrictions kohta seoses ohtliku kauba veol tuginedes ADR peatükile  1.9.4 Vaata ka lisasid addendum 1 ja addendum 2 (inglise keelne).
Muud märkused 

Uuendatud 03.06.2009