Ohtlike kaupade transport

Peamine pädev ametkondSwedish Civil Contingencies Agency (MSB)
651 81 KARLSTAD
SWEDENTel: +46 (0) 771 240 240
Fax: +46 (0) 10 240 5600
E-mail: registrator@msbmyndigheten.se

Klass 7  radioaktiivsed materjalid:

(non fissile)
Swedish Radiation Protection Authority
SE-171 16 STOCKHOLM

Tel: +46 8 729 71 00 (switchboard)
Fax: +46 8 729 71 08

(fissile)
Swedish Nuclear
Power Inspectorate
SE-106 58 STOCKHOLM

Tel: +46 8 698 84 00 (switchboard)
Fax: +46 8 661 90 86
Teised pädevad ametkonnad 
Märkus ADR konventsiooni peatüki 1.9.4 kohtaKeeld vastavalt ADR konventsiooni peatükile 1.9.3 a) :Stockholm, Muskö Tunnel
Stockholm, Södra Länken Tunnels
Gothenburg, Tingstad Tunnel and Lundby TunnelOhtlik vedu praamiga rivers and fjords by ferryMalmö, Öresund ConnectionKeeld vastavalt ADR konventsiooni peatükile 1.9.3 d) :Ohtliku kauba veo keeld mõningatel teedel: on certain roads
Muud märkusedMärkus marsruutide ja kohalike liikluskorralduste kohta, mis kehtib ohtlikule veole: routes and local traffic regulations

Uuendatud 03.06.2009