Ohtlike kaupade transport

Peamine pädev ametkondFederal Ministry of Transport,  Building and Urban Affairs
Division "Transport of Dangerous Goods" (A33)

Robert Schuman Platz 1
Postfach 20 01 00
D - 53175 BONN

Tel: +49 228 300 2640
Fax: +49 228 300 3428 or 3429
E-mail: Helmut.Rein@bmvbs.bund.de
           ref-a33@bmvbs.bund.de
Teised pädevad ametkonnadMärkus ADR konventsiooni peatüki 1.8.4 kohta (inglise keeles)
Märkus ADR konventsiooni peatüki 1.9.4 kohtaLisaregulatsioonid seoses ohtliku veo peatüki  1.9.3.(a) ja/või (d) puuduvad. Mõned teelõigud võivad olla osaliselt limiteeritud, kuid need omavad vastavat tähistust.
Muud märkusedTunneli piirangud vastavalt punktile  1.9.5  website of the Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs