Ohtlike kaupade transport

Peamine pädev ametkondMinistry of Transport

Chalubinskiego 4/6
00-928 Warszawa

Mr Krzysztof Kamieniarz
Telephone: +48 22 630 17 40
Fax: +48 22 621 02 02
E-mail:kkamieniarz@mi.gov.pl

Pawel Holownia
tel. +48 22 630 17 16
E-mail:pholownia@mi.gov.pl

Klass 7  radioaktiivsed materjalid:
National Atomic Energy Agency
ul.Krucza 36
PL-00-921 Warszawa

Tel: +48 22 628 27 22
Fax: +48 22 629 01 64

Avaldused ja märkused saata:
Department for Regulatory Control of Radiation Applications
Konwaliowa 7
03-194 Warszawa

Tel: +48 22 676 97 07
Fax: +48 22 614 42 52
E-mail: tadeusz.dziubiak@ paa.gov.pl
Teised pädevad ametkonnadMärkus ADR konventsiooni peatüki 1.8.4 kohta (inglise keeles)
Märkus ADR konventsiooni peatüki 1.9.4 kohta 
Muud märkused 

Uuendatud 03.06.2009