Ohtlike kaupade transport

Peamine pädev ametkondHead of Foreign Relations Department
Ministry of Communications and Works

28, Acheon Str.
Ayios Andreas
1414 NICOSIA

Tel: +357 (2) 800 122
Fax: +357 (2) 575 462
Teised pädevad ametkonnad 
Märkus ADR konventsiooni peatüki 1.9.4 kohta 
Muud märkused 

Uuendatud 03.06.2009