Ohtlike kaupade transport

Peamine pädev ametkondMinistry of Transport and Communications
Anastaseos 2 & Tsigante,
 
10191 Papagou
Tel: +210 650 85 90
Fax: +210 650 84 81

Evdokia Evangelatou
Email: e.evangelatou@yme.gov.gr
Teised pädevad ametkonnad 
Märkus ADR konventsiooni peatüki 1.9.4 kohta 
Muud märkused 

Uuendatud 03.06.2009