Ohtlike kaupade transport

Peamine pädev ametkondMinistry of Transport and Communication
Mr. Vadim P. ZVERKOV (Vice-Minister)

Abai Avenue 49
473000 ASTANA

Tel: +7 317 2 32 63 36
Fax: +7 317 2 32 86 55
E-Mail: suleimenov@mail.ru
Teised pädevad ametkonnad 
Märkus ADR konventsiooni peatüki 1.9.4 kohta 
Muud märkused 

Uuendatud 03.06.2009