Ohtlike kaupade transport

1 ja 7 klassi ohtlike kaupade transport Leedu territooriumil toimub lubade alusel. 1 klassi kuuluvate kaupade lube saab tellida: Ministry of National Defense, 2600 Vilnius, Basanaviciaus 22 -2, Tel: 370 5 2650355, 2603340 2 - 9 klassi ( välja arvatud klass 7) kuuluvate kaupade veoks transiidil läbi Leedu eriluba ei nõuta.

Peamine pädev ametkondMinistry of Transport and Communications of the Republic of Lithuania

Gedimino Av. 17,
LT 01505-VILNIUS

Tel: +370 5 239 3826
Fax: +370 5 212 4335
E-mail: transp@transp.lt
           g.aukstuoliene@transp.lt
Teised pädevad ametkonnadMärkus ADR konventsiooni peatüki 1.8.4 kohta (inglise keeles)
Märkus ADR konventsiooni peatüki 1.9.4 kohtaPuuduvad lisapiirangud seoses ADR konventsiooni peatükiga 1.9.3 (a) kuni (d)
Muud märkused 

Uuendatud 03.06.2009