Ohtlike kaupade transport

Peamine pädev ametkondMinistry of Transport
Division of Dangerous Goods Transport
and Environmental Protection

3 Gogola Street
LV-1743 RIGA, LATVIA

Tel: +371 6702 8312
Fax: +371 6721 7180
E-Mail: marianna.heislere@sam.gov.lv

Klass 7  radioaktiivsed materjalid
Radiation Safety Centre

165 Maskavas Str.
LV-1019 RIGA, LATVIA

Tel: +371 6703 2671
Fax: +371 6703 2659
E-mail: a.salmins@rdc.gov.lv
Teised pädevad ametkonnadMärkus ADR konventsiooni peatüki 1.8.4 kohta (inglise keeles)
Märkus ADR konventsiooni peatüki 1.9.4 kohtaPuuduvad lisapiirangud seoses ADR konventsiooni peatükiga 1.9.3 (a) või (d)
Muud märkused 

Uuendatud 03.06.2009