Ohtlike kaupade transport

Peamine pädev ametkondMinistry of Transport, Public Works and Water Management
Directorate-General for Civil Aviation and Freight Transport
Continental Transport
Unit Safety

Plesmanweg 1
P. O. Box 20904
NL - 2500 EX The Hague

Tel: +31 70 351 1660
Fax: +31 70 351 1479
E-mail: Frank.bouman@minvenw.nl
           Hans.vander.Kramer@minvenw.nl
Teised pädevad ametkonnadMärkus ADR konventsiooni peatüki 1.8.4 kohta (inglise keeles)
Märkus ADR konventsiooni peatüki 1.9.4 kohtaMärkus Regulation seaduse täienduse kohta, mis hõlmab ohtlike ainete vedu maismaad mööda (ADR) ja Directive no. 2003/28/EC täideviimisega (inglise keelne)
Lisaks muud ettevaatusabinõud Additional Provisions
Muud märkused 

Uuendatud 03.06.2009