Ohtlike kaupade transport

Peamine pädev ametkondDangerous Goods Commission (8 planta)

Ministerio de Fomento
Paseo de la Castellana, 67
E - 28 071 MADRID

Tel: +34 91 597 75 48
Fax: +34 91 597 50 27
E-mail: lcalleja@fomento.es
           mercancias.peligrosas@fomento.es
Teised pädevad ametkonnad 
Märkus ADR konventsiooni peatüki 1.9.4 kohtaPiirangute restrictions kohta seoses ohtliku kauba veoga maanteed mööda  Hispaania territooriumil kuni aastani  2005 ja üldised piirangud lisades Annexes 123456, ja kaardil map, (inglise ja hispaania keeles)
Muud märkusedMärkus ADR konventsiooni peatüki 6.8.2.7 kohta  (prantsuse keelne).

Uuendatud 03.06.2009