Ohtlike kaupade transport

Peamine pädev ametkondMinistère des Transports
Mission du Transport des matières dangereuses

Arche Sud
F - 92055 LA DEFENSE CEDEX

Tel: +33 1 40 81 17 28
Fax: +33 1 40 81 10 65
Email: md.dtt@equipement.gouv.fr

Klass 7  radioaktiivsed materjalid:
Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR)

6, place du Colonel Bourgoin
F - 75512 PARIS Cedex 12

Tel: +33 1 40 19 86 17
Fax: +33 1 40 19 86 24
Email: sd1.dgsnr@asn.minefi.gouv.fr
Teised pädevad ametkonnad 
Märkus ADR konventsiooni peatüki 1.9.4 kohtaMärkus piirangute kohta  restrictions relating to the road vehicles vastavalt  ADR peatükile 1.9.3 (a)  ja (d) (prantsuse keelne) .
Märkus: piirangute kohta Frejusi tunnelis Itaalia-Prantsusmaa vahel. Vaata regulatsiooni (prantsuse keelne).-Arrêté préfectoral du 1 juillet 2007  ja lisad (annexe)
Muud märkused 

Uuendatud 03.06.2009