Maksimaalne lubatud alkoholisisaldus

Maksimaalne lubatud alkoholisisaldus võib olla 0,5‰. Ületades maksimaalselt lubatut on trahv vähemalt 250 eurot ja juhtimisõigusest ilmajätmine vähemalt 1 kuuks. Õnnetusjuhtumi või mõne liiklusrikkumise korral on piiriks 0,3‰. Üle selle käsitletakse kui joobes juhtimist. Allikas: TCS, 2003