Liikluspiirangud (keskkonnatsoonid)

Austrias peavad alates 1. jaanuarist 2015  kõik uuemad veoautod, mida jätkuvalt teele lubatakse, kandma kleebist, mis on saadaval igas autoremonditöökojas hinnaga umbes 30 eurot (ühekordne makse).

Töökodade nimekiri on siin

Veoautode sõidukeelud sudu ajal Viinis, Alam-Austrias ja Burgenlandis
Alates 1. juulist 2014 karmistatakse veoautode sõidukeelde Viinis ja Alam-Austria idaosas.

Õhusaaste ja heitgaaside emissiooni klassi markeerimine veokitel Austrias, Tiroolis

1.maist 2017 kõik EURO III, IV, V ja VI klassi raskeveokid, mis liiguvad lisas märgitud Austria aladel, peavad olema varustatud vastava emissiooni märgistusega. Samuti on lisas toodud nimekiri märgiste tegijatest/väljastajatest.
Lisa 1                    Lisa 2

Allikas: AISÖ
22-03-2017

   LEZ pidevalt uuenev bülletään

Uued keskkonnasõbralikud tsoonid.

Palun kasutage et.urbanaccessregulations.eu, informatsioon on saadaval ka eesti keeles.

Euroopa kaart ja menüü on kasutaja sõbralik ja on kasutamiseks nii autojuhtidele kui transpordioperaatoritele.