Liikluspiirangud

Periood01.01-31.12
SõidukidVeoautod ja autorongid MPW-ga üle 7,5 t, veoautod ja haagisega erisõidukid, kui MPW ületab 3,5 t
PiirkondKiirteedel, magistraalteedel ja 1. klassi teedel
SõidukeeldPühapäeviti, riigipühadel kell 13.00-22.00
Periood01.07-31.08
SõidukidVeoautod ja autorongid MPW-ga üle 7,5 t, veoautod ja haagisega erisõidukid, kui MPW ületab 3,5 t
PiirkondKiirteedel, magistraalteedel ja 1. klassi teedel
SõidukeeldReedeti  kell 17.00-21.00, laupäeviti  kell 07.00-13.00,
pühapäeviti  kell 13.00-22.00
Periood15.04-30.09
SõidukidEriotstarbelised mootorsõidukid ja haagised, mille kogulaius ületab 0,60 m
PiirkondKiirteedel, magistraalteedel ja 1. klassi teedel
SõidukeeldReedeti ja riigipüha eelõhtul kell 15.00-21.00,
laupäeviti ja riigipühade  esimesel päeval kell 07.00-11.00,
pühapäeviti ja riigipühade viimasel päeval kell 15.00-21.00.
Erandida) Kombineeritud vedusid tegevad sõidukid lastisaatjast lähima laadimiskohani või lähimast lossimiskohast kaubasaajani;
b) olulisteks põllumajanduslikeks vedudeks kasutatavad sõidukid;
c) teede ehitamisel, hooldamisel või remontimisel kasutatavad sõidukid;
d) kiiresti riknevaid kaupu vedavad sõidukid, tingimusel et kaup võtab enda alla üle poole sõiduki kandevõimest;
e) kariloomi vedavad sõidukid;
f) sõidukid, mis veavad kütust teenindusjaamade pidevaks tööks;
g) õhusõidukite, laevade või rongide peale- või mahalaadimiseks kasutatavad sõidukid kuni 100 km kaugusele;
h) postikaupa vedavad sõidukid;
i) tühjad sõidukid, mis sõidavad seoses eelmistes punktides nimetatud vedudega;
j) loodusõnnetuse korral vajalikud sõidukid;
k) relvajõududele, politseile ja tuletõrjele kuuluvad sõidukid;
l) sõidukid, milles veetakse keemilisi aineid, mis võivad muutuda või kristalliseeruda;
m) sõidukid, mida kasutatakse juhi koolituseks.

Allikas: IRU

Uuendatud jaanuar 2024