Liikluspiirangud

SõidukidPerioodPiirkondErandid
Veokid >7,5t01.01-31.12
pühapäeviti
riiklikel pühadel
pühapäeviti, riiklikel pühadel ja puhkepäevadel kell 08.00–22.00;
Suurel Reedel kell 14.00–22.00.
PREDOR KARAVANKE – LJUBLJANA:
A2 MP PREDOR KARAVANKE – KRANJ – LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE)
KRANJSKA GORA – NOVA GORICA:
R1–206 KRANJSKA GORA – VRŠIČ – TRENTA – BOVEC
R1–203 PREDEL – BOVEC – KOBARID
G2–102 MP ROBIČ – KOBARID – PERŠETI
KORENSKO SEDLO – PODKOREN – LESCE – PODTABOR – KRANJ:
R1–201 MP KORENSKO SEDLO – PODKOREN – MOJSTRANA – HRUŠICA
R2–452 HRUŠICA – JAVORNIK – ŽIROVNICA – LESCE – ČRNIVEC
R2–411 KRANJ (ZAHOD) – PODTABOR – GOBOVCE – ČRNIVEC
KRANJ – LJUBLJANA:
R2–412 KRANJ (ZAHOD) – KRANJ (LABORE)
R1–211 KRANJ (LABORE) – JEPRCA – LJUBLJANA (ŠENTVID)
G1–8 LJUBLJANA (ŠENTVID) – LJUBLJANA (OBVOZNICA)
LJUBLJANA – BIČ – PLUSKA NOVO MESTO – OBREŽJE (AC):
A2 LJUBLJANA (MALENCE) – IVANČNA GORICA – BIČ – PLUSKA – NOVO MESTO (KARTELJEVO) – DRNOVO – OBREŽJE (MEJA Z REPUBLIKO HRVAŠKO)
LJUBLJANA – OBREŽJE:
G2–106 LJUBLJANA (RUDNIK) – ŠKOFLJICA – ŠMARJE SAP
R3–646 IVANČNA GORICA – GRM – PLUSKA
H1 PLUSKA – TREBNJE – KARTELJEVO
R2–448 NOVO MESTO – OTOČEC – DOBRAVA
R2–418 DOBRAVA – ŠENTJERNEJ
R2–419 ŠENTJERNEJ – KRIŽAJ – ČATEŽ OB SAVI
ŠENTILJ – MARIBOR – LJUBLJANA / (AC IN HC):
A1 MP ŠENTILJ – PESNICA – DRAGUČOVA – MARIBOR – SLIVNICA – CELJE – ARJA VAS – VRANSKO – TROJANE – BLAGOVICA – LJUBLJANA (ZADOBROVA)
H2 PESNICA – MARIBOR (TEZNO)
ŠENTILJ – PESNICA:
R2–437 MP ŠENTILJ – PESNICA
MARIBOR – LJUBLJANA:
R2–430 MARIBOR – SLIVNICA – SL. BISTRICA – SL. KONJICE – CELJE
R2–447 MEDLOG – ŽALEC – ŠEMPETER – LOČICA – TROJANE – ŽELODNIK – TRZIN
G2–104 TRZIN – LJUBLJANA (ČRNUČE) – LJUBLJANA (TOMAČEVO)
LJUBLJANSKA OBVOZNICA / (AC IN HC):
H3 LJUBLJANA (ZADOBROVA) – LJUBLJANA (TOMAČEVO) – LJUBLJANA (KOSEZE)
A1 LJUBLJANA (ZADOBROVA) – LJUBLJANA (MALENCE) – LJUBLJANA (KOZARJE)
A2 LJUBLJANA (KOSEZE) – LJUBLJANA (KOZARJE)
LJUBLJANA – SRMIN / (AC):
A1 LJUBLJANA (KOZARJE) – RAZDRTO – DIVAČA – KOZINA – KLANEC – SRMIN
LJUBLJANA – KOZINA – KLANEC – SRMIN:
R2–409 LJUBLJANA (VIČ) – VRHNIKA – LOGATEC
G2–102 KALCE – LOGATEC
R2–409 KALCE – POSTOJNA – RAZDRTO – DIVAČA – ČRNI KAL
R1–208 ČRNI KAL – KORTINE
R2–409 KORTINE – RIŽANA – SRMIN
ŠKOFIJE – SEČOVLJE:
H5 ŠKOFIJE – KOPER (ŠKOCJAN)
H6 KOPER (ŠKOCJAN – ŽUSTERNA)
R2–406 DEKANI – ŠKOFIJE
R3–741 DEKANI – PRIKLJUČEK PRISTANIŠČE KOPER
G2–111 KOPER – MP SEČOVLJE
KOPER – DRAGONJA:
G1-11 KOPER (PRISTANIŠČE KOPER) – ŠMARJE – MP DRAGONJA
DIVAČA (GABRK) – FERNETIČI / (AC):
A3 DIVAČA (GABRK) – SEŽANA – MP FERNETIČI
SENOŽEČE – FERNETIČI:
R2–445 SEŽANA – MP FERNETIČI
ŠTANJEL – SEŽANA (VZHOD):
R1–204 ŠTANJEL – DUTOVLJE – SEŽANA (VZHOD)
ŠEMPETER PRI GORICI – ŠTANJEL
št. ceste Potek
R3–614 ŠEMPETER PRI GORICI – MIREN – OPATJE SELO – KOSTANJEVICA NA KRASU – KOMEN – ŠTANJEL
SEŽANA – DIVAČA:
R2–446 SEŽANA – DIVAČA
RAZDRTO – VRTOJBA / (HC):
H4 RAZDRTO – VIPAVA – AJDOVŠČINA – SELO – ŠEMPETER PRI GORICI – MP VRTOJBA
RAZDRTO – ROŽNA DOLINA:
R2–444 RAZDRTO – VIPAVA – AJDOVŠČINA (OBVOZNICA) – SELO – NOVA GORICA – ROŽNA DOLINA
POSTOJNA – JELŠANE:
G1–6 POSTOJNA – ILIRSKA BISTRICA – MP JELŠANE
STAROD – KRVAVI POTOK:
G1–7 MP STAROD – KOZINA – MP KRVAVI POTOK
ŠKOFLJICA – PETRINA (BROD NA KOLPI):
G2–106 ŠKOFLJICA – RIBNICA – KOČEVJE – MP PETRINA
NOVO MESTO – METLIKA:
G2–105 NOVO MESTO (LOČNA) – MP METLIKA
CELJE – DOBOVEC:
G2–107 CELJE (VZHOD) – ŠENTJUR PRI CELJU – ŠMARJE PRI JELŠAH – MP DOBOVEC
SLOVENSKA BISTRICA – ORMOŽ – SREDIŠČE OB DRAVI:
G1–2 SL. BISTRICA – HAJDINA – PTUJ – ORMOŽ (OBVOZNICA) – MP SREDIŠČE OB DRAVI
SPUHLJA – ZAVRČ:
R1–228 SPUHLJA – MP ZAVRČ
DRAŽENCI (PTUJ) – GRUŠKOVJE:
G1–9 DRAŽENCI – MP GRUŠKOVJE
MARIBOR (DRAGUČOVA) – LENDAVA – PINCE, Z ODCEPOM V DOLGO VAS / (AC IN HC):
A5 DRAGUČOVA – LENART – MURSKA SOBOTA – LENDAVA – PINCE
H7 LENDAVA – DOLGA VAS (MEJA Z REPUBLIKO MADŽARSKO)
PESNICA – DOLGA VAS:
R2–449 PESNICA – LENART – GORNJA RADGONA
R1–235 RADENCI – PRIKLJUČEK MURSKA SOBOTA
R1–230 MOST ČEZ MURO – GORNJA RADGONA – RADENCI
R2–443 LIPOVCI – ČRENŠOVCI – LENDAVA – PINCE
PETIŠOVCI – DOLNJI LAKOŠ:
G2–109 LENDAVA – MP PETIŠOVCI
VIČ – DRAVOGRAD – MARIBOR – HAJDINA (PTUJ):
G1–1 MP VIČ – DRAVOGRAD – MARIBOR (KOROŠKI MOST) – MIKLAVŽ
R2–454 MIKLAVŽ – STARŠE – HAJDINA
DRAVOGRAD – CELJE – KRŠKO:
G1–4 DRAVOGRAD – SLOVENJ GRADEC – VELENJE – ARJA VAS
G1–5 CELJE (ZAHOD) – CELJE – ZIDANI MOST – DRNOVO
SLIVNICA – PTUJ (DRAŽENCI) (AC):
A4 SLIVNICA – HAJDINA – DRAŽENCI

Tee tehnilistest omadustest tulenevad täiendavad piirangud:
R2-419, lõik 1205 Šentjernej - Križaj - II-7.1 (7,5 t), avatud kohalikule liiklusele
R1-210, lõik 1078 Škofja Loka - Jeprca - II-7,1 (7,5 t), avatud kohalikule liiklusele ja suunaga Železniki, Gorenja vas
R1-210, lõik 1109 Kranj - Škofja Loka (alates km 1,5 kuni lõigu lõpuni) - II-7,1 (7,5 t), avatud kohalikule liiklusele ja suunaga Železniki, Gorenja vas
R1-202, lõigud 0234, 0233 riigipiir - Rateče - Podkoren - II-10.1, avatud kohalikule liiklusele
R1-201, jaotised 0202, 0203, 0204, 0205 Podkoren - Kr. Gora - Dovje - Kraje - Hrušica - II-10.1, avatud kohalikule liiklusele
R2-411, lõik 1428 Polica - Podtabor (alates km 3,730 - lõigu lõpuni)
R1-203, lõigud 1002, 1003, 1004 Predel - Bovec - Kobarid - II-7.1(7,5t), avatud kohalikule liiklusele
R1-201, punkt 201, Korensko sedlo - Podkoren, - II-10.2.
R1-210, lõigud 1105, 1106 Zg. Jezersko - Sp. Jezersko - Predvor - II-7,1 (7,5t), avatud kohalikule liiklusele
R3-638, lõik 1132 Begunje - Bistrica(Tržič) (km 0,050 - lõigu lõpuni) - II-7,1 (7,5 t), avatud kohalikule liiklusele
R1-229, 1286 Rogoznica - Senarska - II-7,1 (7,5t), avatud kohalikule liiklusele
G1-5, lõik Celje - Krško, II-7,1 (7,5t)
üldised erandid allpool
Veokid >7,5t29.06.2024-08.09.2024
pühapäeviti
riiklikel pühadel
piirangud kõrghooajal (juuni viimasest nädalavahetusest septembri esimese nädalavahetuseni):
laupäeviti kell 06.00-16.00,
pühapäeviti, riiklikel pühadel ja puhkepäevadel kell 08.00-22.00.
A1-E61/70 Ljubljana – Koper
A3-E70 Divaca (Gabrk) – Fernetici (Fernetti)
H5-E751 Skofije – Koper
G1-11 Koper - Dragonja ja
G1-6 Postojna – Jelsane
üldised erandid allpool
ErandidLiikluspiiranguid ei kohaldata, kui sõit on vajalik järgmistel eesmärkidel:
inimelude päästmine;
otseste ohtude vältimine või kõrvaldamine inimestele või varale;
keskkonnareostuse tagajärgede ennetamine või likvideerimine;
loodusõnnetuste tagajärgede likvideerimine;
kiireloomulised hooldustööd korralise teehoolduse ajal ning lumesahkimine ja -puisutamine talvisel teehooldusel;
pukseerida või maha võtta sõidukeid, mis rikke tõttu ei ole enam sõidetavad ja seisavad kõnniteel või kõnniteevälisel teelõigul, takistades või ohustades sellega liiklust. Pukseerimist või taastamist võib sel juhul teha ainult selleks tegevuseks registreeritud füüsiline või juriidiline isik, kuid ainult lähimasse sõiduki liiklusest kõrvaldamiseks sobivasse kohta;
raadio- ja televisioonisõidukite vedu, kui see on avaliku teavitamise huvides;
naftaderivaatide tarnimine tanklatesse;
humanitaarabi vedu;
rahvusvaheliste rahuvalvejõudude transport;
postisaadetiste vedu;
maanteeliiklus koos raudtee- või laevaliiklusega:
o raudtee- või parvlaevaterminali juhul, kui sõitu kavatsetakse jätkata taskurongiga ja õigeaegne kohalejõudmine ei oleks muidu võimalik, mida juht peab tõendama vastavate dokumentidega;
o parvlaeva- või raudteeterminalist lähima piiripunktini juhul, kui sõidukid on saabunud parvlaevaga või taskurongiga ning juhul, kui sihtpunkti võib sõita jätkata välismaal, mida juht peab tõendama vastavate dokumentidega;
kiiresti riknevate põllumajandus- või metsaviljade või toodangu saagikoristuse järgne transport;
teravilja ja odra transport ladudesse või kuivatitesse saagikoristuse ajal;
ühe ettevõtte mitut tootmisüksust hõlmavas tootmisprotsessis kasutatava tooraine või kauba transporti üksteisest mitte kaugemal kui 5 km;
ühepäevaste kanade transport;
piima transport kogumispunktidesse ja kogumispunktidest piimakombinaati;
kiiresti riknevate kaupade vedu kaubaautodega – külmutusautodega;
värskelt koristatud lillede transport;
olmejäätmete kogumine ja äravedu;
looma surnukehade äravedu veterinaarhügieeni avaliku teenuse raames või loomsete jäätmete äravedu kommunaalteenuse raames;
mobiilse desinfitseerimisseadme transport haiglas kasutamiseks;
ehitusmasinate või -materjali vedu Sloveenia Vabariigis kiirteede ehitamiseks või rekonstrueerimiseks, mis vajab kiiret läbiviimist liikluskeelu ajal, mida juht peab tõendama kiirteefirma poolt väljastatud kirjaliku tõendiga Sloveenia Vabariigis. Sloveenia (edaspidi DARS);
teatrietenduste või kontsertide tehnika transport, mis ürituste programmide tõttu peab toimuma liikluskeelu ajal.
Liikluspiirangud ei kehti ka traktoriveol eelmise lõike punktide 4, 13, 14 ja 17 puhul.
Liikluskeelu ajal on lubatud ka tühja sõidukiga sõitmine teel pealelaadimisele või mahalaadimiselt tagasi, mida juht peab tõendama vastavate dokumentidega.
Liikluskeeldude ajal on lubatud ka kiireloomuliste hooldustööde tegemiseks vajalike masinate vedu, mida juht peab põhjendama vastava dokumentatsiooniga.
LisateaveEnne piirangu algust peavad juhid oma sõidukid teeäärsetes parkimiskohtades seiskama.
Piirangu ajal ei tohi välisriigis registreeritud sõidukid täismassiga üle 7,5 t või pikkusega üle 14 m Sloveeniasse siseneda, vaid peaksid kasutama piiritsoonis asuvaid parkimisalasid.
Talvistes oludes on keelatud sõita autorongiga, ohtlikke veoseid vedavate sõidukitega, samuti erandkoormustega. Isegi kui neil sõidukitel on kohustuslik talvevarustus, ei ole Sloveeniasse sisenemine talvetingimuste ajal lubatud. See ei kehti Sloveenias registreeritud sõidukite kohta, kui piiripunktis on sobiv parkimiskoht, mis võimaldab need sõidukid liiklusest eemaldada. Juhi kohustus on peatuda esimesel sobival parkimisalal, kuni teed on puhastatud.
Tugeva tuule korral on veoautod, autorongid, bussid ja kaugbussid teatud teelõikudel keelatud. Need piirangud on märgistatud.
Lisateave-PROMET.SI

Allikas: IRU

Uuendatud veebruar 2024