Liikluspiirangud

SõidukidPerioodPiirkondErandid
Veokid ja autorongid,
mille lubatud täismass on üle 7,5 t

Veokid lubatud täismassiga üle 3,5t haagise või poolhaagisega
01.01-31.12
pühapäeviti riiklikel pühadel
kell 00.00-24.00
Kiirteedel, magistraalteedel ja põhimaanteedel (klass 1)Üldised erandid allpool
Veokid ja autorongid,
mille lubatud täismass on üle 7,5 t

Veoki lubatud täismassiga üle 3,5t haagise või poolhaagisega
01.07-01.08
laupäeviti
kell 07.00-19.00
Kiirteedel, magistraalteedel ja põhimaanteedel (klass 1)Üldised erandid allpool
Veokid, mille lubatud täismass on üle 12 t
01.01-31.12
iga päev
terve päev
III klassi teedel

Erandid
a) bussid, haagissuvilad;
b) relvajõudude, politsei ja Slovakkia julgeolekuteenistuse sõidukid;
c) asendamatuteks hooajalisteks põllumajandustöödeks kasutatavad sõidukid;
d) sõidukid, mis transpordivad meditsiiniinstrumente või bioloogilisi või farmaatsiatooteid haiglatesse või raviasutustesse või meditsiiniseadmete töö tagamiseks haiglates või raviasutustes;
e) sõidukid, mida kasutatakse kombineeritud transpordis või laevade või rongide peale- või mahalaadimiseks Slovakkia Vabariigi territooriumil;
f) sõidukid, mida kasutatakse kultuuri- või spordiüritustel, eelkõige paatide, mootorrataste, hobuste, lindude jms veoks;
g) õnnetuse või loodusõnnetuse sündmuskohal vajalikud abisõidukid;
h) ohtlikke aineid vedavad sõidukid;
i) bensiinijaamade varustamiseks kasutatavad sõidukid;
j) toiduaineid või kariloomi vedavad sõidukid.
Juht peab politseiametniku nõudmisel juhtimiskeelu kehtivuse ajal suutma tõendada, et tema sõidukit kasutatakse ühel eelnimetatud otstarbel.

Lisateave
Vastavalt 2009. aasta seaduse kokkuvõtte seaduse 9 §-le 140 võib erakorralistel ja vältimatutel juhtudel anda loa sõita sõidupiirangu ajal, kui see ei ohusta avalikku turvalisust. Kui luba on vaja ühe piirkonna territooriumil, tegeleb eranditaotlusega piirkondlik liiklusinspektsioon. Kui luba on vaja rohkem kui ühte piirkonda hõlmava piirkonna jaoks, tuleks eranditaotlus esitada politseikorpuse eesistumise liikluspolitsei osakonnale (Odbor dopravnej polície Prezídia policajného zboru), Racianska 45, 812 72 Bratislava , Tel.: +421 9610 50221. Volituste väljastamiseks tuleb maksta haldustasu. Luba antakse, kui taotlus on põhjendatud ja veo teostamise vajalikkust tõendatatakse dokumentide esitamisega. Volitus kehtib 30 päeva.

Allikas: IRU

Uuendatud detsember 2023