Kütus

Põhipaagi mahus kütuse sissevedu on maksuvaba.