Kütus

Tollimaksuvabalt on lubatud sisse tuua 200 l põhipaagis.

Allikas: OFAE, august 2004

Uuendatud 14.11.2005