Kütus

Kütuse sissevedu ei ole piiratud ja ei kuulu maksustamisele.

[Aserbaidzaan ] Piirkiirused

asulas60 km/h
asulavälistel teedel70 km/h
magistraalteedel90 km/h