Jäätmete vedu

Alates 1. juunist 2014 kehtib Saksamaal jäätmekogumise ja –transpordi uus kord, nagu ka jäätmekauplemise ja –vahendamise uus kord.

Lühidalt tähendab see seda, et:

a)      Tavajäätmete kogumiseks ja transpordiks, ning nendega kauplemiseks ja nende vahendamiseks on vajalik ühekordne registreerimine („Teatis“);

b)      Ohtlike jäätmete kogumiseks ja transpordiks, ning nendega kauplemiseks ja nende vahendamiseks on vajalik lisaluba/volitus.

Kõik juba väljastatud piiramatu kehtivusajaga load ja volitused jäävad kehtima.

Uus – asjaolu, et mitte ainult „kaubanduslikud“ vedajad ei vaja teatist ja isegi volitust,
vaid 1. juunist 2014 alates vajavad ka „majandusharus“ tegutsevad ettevõtted taolist volitust.

Näiteks kuuluvad nende hulka ettevõtted, mis võtavad vastu oma lepinguliste koostööpartnerite (klientide) pakkematerjali nagu näiteks foolium, papp, pappkastid, jne. Neid materjale klassifitseeritakse kui tavajäätmeid.

NB! Kohustuslikud sildid A-pildiga.

Teatist ja luba võib koheselt taotleda internetis, link
Selle variandi eeliseks on see, et antud teatis edastatakse automaatselt asjassepuutuvatele ametivõimudele, ning rohkem pole õiget aadressi otsida vaja!

Vastava seadusandluse teksti leiate siit

Erand
Baden-Württembergis on vastavad protseduurid internetis võimalikud alles alates 01.01.2015. See tähendab seda, et kuni selle ajani võib kõiki teatisi ja volitusavaldusi töödelda ainult paberformaadis.

Allikas: IRU mai 2014