Jäätmete vedu

Load väljastatakse:
Ministry of the Environment
Department of the Environment
Directorate of Stategies, Legislation, Environment, Economy and Development

tel: (+40 21) 410 02 15; 410 02 55
fax: (+40 21) 410 02 82

Allikas: UNTRR

Uuendatud: sept. 2011