Erinõuded

Kindlustused välisvedajatele
Välisvedajad, välja arvatud need, kellel on kehtiv liikluskindlustus “roheline kaart”, on kohustatud
ostma kohustusliku kolmanda isiku kindlustuse Vastavad hinnad veoautodele on:

kuumaks510 DM
kvartalimaks840 DM
poolaastamaks1960 DM
aastamaks2800 DM

Ülalnimetatud maks tuleb tasuda ka haagiste, erisõidukite ja samuti mootorrataste eest.
 

IRU infokeskusest edastatud teate kohaselt on Makedoonias alates 25.juunist 2004 kehtestatud uus kord liiklusohutuse tagamiseks:

uuendatud 02.09.2004