Erinõuded

Kui sõiduki juht väljub kabiinist öisel ajal või halva nähtavuse korral, on ta kohustatud kandma helkurvesti. Sama nõue kehtib ka teiste isikute suhtes. Seega on kohustus omada pardal vähemalt ühte helkurvesti. Nõue kehtib asulavälises piirkonnas. Nõude eiramisel trahvitakse.
Mobiiltelefoni kasutamise ilma „käed vabad“ varustuseta on sõidu ajal keelatud.
Kiirteedel on kohustuslik sõita sisselülitatud tuledega.
Kõik reisibussid peavad olema varustatud vähemalt ühe 5 kg vahtkustutiga või kui buss on kuni 30 reisijakohaga, siis vähemalt ühe 2 kg CO2 tulekustutiga,  ja kui buss on ette nähtud enam kui 30 reisijale, siis vähemalt kahe  2kg CO2 tulekustutiga.

Üksikasjalik veoplaan on Itaalias kohustuslik

Juhul kui tekib vasturääkivus liikluseeskirjadega nagu näiteks töö-ja puhkeaja seadusest kinnipidamine, lubatud kiirus, koorma kaal ja mõõtmed, on politseil õigus nõuda üksikasjalikku transpordiketi kirjeldust. See uus reegel tähendab seda, et juhil peab olema kaasas täidetud tabel veo  kohta, mis näitab  vedaja andmeid, transpordi tellija andmeid, laadija andmeid, samuti informatsiooni veetava kauba kohta.

Tabeli väljatrükkimiseks leiad siit:

Allikas:ANAV, august 2013