Erinõuded

Sõitjate registreerimise kohustus

Vastavalt Vene Föderatsiooni Transpordiministri määrusele nr. 243 peavad sõitjateveo teenust osutavad ettevõtjad Venemaale sõites esitama enne sõitu andmeid sõitjate kohta.
Andmete esitamiseks peavad ettevõtjad sõlmima lepingu riigiettevõttega ZashtitaInfoTrans.
Sõitjate andmed sisestatakse andmebaasi, mida haldab ZashtitaInfoTrans. Sõitjate registreerimise kohustus kehtib nii liinivedusid kui juhuvedusid teostavatele vedajatele.
Sõitjate andmete edastamise reeglite rikkumise eest võidakse trahvida 20000-200000 rubla ulatuses.

Lisainfo:
ZashtitaInfoTrans
Bakuninskaya 71 (hoone 10)
Moskva 105082
Tel:   +7 (495) 3802150
Fax:  +7 (495) 3802151
infosecurity@z-it.ru
secretary@z-it.ru
http://www.z-it.ru