Erinõuded

Liikluspiirangud

  1. juulil kehtib piirang kella 00.00 kuni 24.00 rohkem kui 15-st alla 16 aastasest lapsest koosnevate lastegruppide veol. Nimetatud lastegruppe ei tohi vedada väljapoole piirkonda mis moodustub väljasõidu administratiivse üksuse (département) territooriumist ja naaber administratiivüksuse (département) territooriumist.