Trahvid

Juht, kes on rikkunud seadust peab maksma trahvi, väiksema rikkumise korral on trahvi võimalk maksta kohapeal. Suuremate rikkumiste korral konfiskeeritakse juhiluba ja juht deporteeritakse välisministeeriumi poolt kodumaale.

Allikas: AIRCA, november 2001