Liikluspiirangud

Sõidukid Periood Piirkond Erandid
Veokid > 7,5 t

01.07-31.08
laupäeviti
pühapäeviti
riiklike pühade eelõhtul
riiklikel pühadel
laupäevast kell 15.00 kuni pühapäevani kell 22.00;
alates kell 22.00 riigipüha eelõhtul kuni kuni 22.00 pühapäeval
Kogu teede ja kiirteede võrk Kui riigipüha eelneb laupäevale või pühapäevale, kehtivad sõidupiirangud katkematult järgneva päeva kell 08.00-st kuni viimase päeva kella 22.00-ni.
Veokid > 7,5 t 01.09-30.06
pühapäeviti
laupäeviti
riiklike pühade eelõhtul
riiklikel pühadel
alates kella 22.00 laupäeviti ja riigipühade eelõhtul kuni kell 22.00 pühapäeviti ja riigipühadel
Kogu teede ja kiirteede võrkKui pühapäevale eelneb riigipüha, kehtivad sõidupiirangud katkematult alates esimese päeva kella 8.00-st kuni viimase päeva kella 22-ni.

Talvisel perioodil 4. novembrist 1. märtsini need piirangud ei kehti rahvusvahelistel vedudel sõitvatele EURO 3 või kõrgema standardiga sõidukitele.

Erandid

I. Sõidukid, mis on piirangutest vabastatud:
-sõidukid, mida kasutavad relvajõud, politsei, riiklikud julgeolekuteenistused, vanglaametid, tuletõrje, tsiviilkaitse, tolliasutused, riiklik transpordiamet, alarmsõidukid.
-sõidukid, mida kasutatakse katastroofi ennetamiseks või abistamiseks.
õnnetuse või rikke korral kasutatavad sõidukid.
-värskete lillede või taimede transport, välja arvatud kõik muu.
-kommunaaltöödega seotud sõidukid (sh linna/küla koristusteenused, jäätmete äravedu, kommunaalteenuste remonditeenused).
-sõidukid, mida kasutatakse koristatud saagi või sööda transportimiseks või põllumajandusmasinate või aeglaste sõidukite ümberpaigutamiseks.
-kariloomi, värsket piima, värskeid piimatooteid, värsket ja sügavkülmutatud liha ja lihatooteid vedavad sõidukid; värsked (külmutamata, kuivatamata ja töötlemata puu- ja köögiviljad, teravili, munad, värsked pagaritooted või muud kiirestiriknevad toiduained ning sellise transpordiga seoses tühjalt sõitvad sõidukid.
-kultuuri-, äri- või varustuse või loomade veoks kasutatavad sõidukid
spordiüritused (sh raadio-, televisiooni- või kinosalvestistega seotud transport).
II. Piiratud eranditega sõidukid:
Lisaks on sõidupiirangutest vabastatud ka järgmised sõidukid, välja arvatud see, et neil ei ole suveperioodil (1. juulist 31. augustini) lubatud kasutada teatud allpool loetletud marsruute:
-Kombineeritud transpordi puhul vastavalt Euroopa vahelisele kokkuleppele
Ühendus ja Ungari Vabariik maanteetranspordi tingimuste ja
kombineeritud transpordi edendamine.
-kombineeritud transpordi terminali ja laadimiskoha vahel liikuvad sõidukid või
mahalaadimine või piiripunktile lähima kombineeritud transpordi terminali vahel liikuvad sõidukid
-humanitaarabi saadetised minimaalse EURO 3 heitmeklassiga (koos vastava
dokumentatsioon).
-postiteenused, ajalehed.
-EURO 3 või kõrgema standardiga sõidukid, mis transpordivad vedelgaasi.
-sõidukid, mida kasutatakse teede, raudteede ja teede ehitamisel, hooldamisel, remondil või puhastamisel
-kommunaalteenused minimaalse EURO 3 heitmeklassiga.
-sõidukid, mis sõidavad Ungari piirilt lähimasse parklasse, mille on määranud
transpordiasutused.
-sõidukid, mis sõidavad piirilt Ungaris asuvatesse valdustesse või esimesse mahalaadimiskohta.
-minimaalse EURO 3 heitmeklassiga eraisikute kolimine.
-raudteejaamadesse, jõesadamatesse või lennujaamadesse ja sealt tagasi transportimisel osalevad sõidukid
(saatja/kaubasaaja ruumide ja lähima sellise jaama, sadama või
lennujaam) keelust mõjutatud perioodil saabunud või edasi saadetud kaupade kohta
minimaalne EURO 3 heitmeklass.

Lisateave
Nimekiri marsruutidest, mida ei saa kasutada suveperioodil (1. juuli – 31. august) punktis II loetletud sõidukitega (sõidupiirangute korral):
M7 kiirtee;
peatee nr 2 Budapestist lõiguni 39+150 km ja maanteede M2-2-12 ristmikust kuni
Parassapuszta
tee 2/A
peatee nr 6 Dunaújvárosi ja Budapesti vahel
peatee nr 7
peatee nr 10 Dorogi ja Budapesti vahel
peatee nr 11 Esztergomi ja Budapesti vahel
peatee nr 12
tee nr 1201
peatee nr 51 selle ristumisest peateega 510 kuni Dömsödini
peatee nr 71
põhimaantee nr 76 järgmised lõigud:
a. selle ristmike vahel peatee nr 71 ja põhimaantee nr 7 vahel
b. Zalaapáti ja peatee nr 71 vahel.
peatee nr 55 Alsónyéki ja Baja vahel
peatee nr 82 peatee nr 8 ja Veszprémvarsány vahel
peatee nr 84 Sümegi ja põhimaantee nr 71 vahel
peatee nr 33 Dormándi ja Debreceni vahel
peatee nr 86 Janossomorja ja Nemesbődi ning Körmendi ja Zalabaksa vahel
peatee nr 37 Miskolci ja Sátoraljaújhely vahel
peatee nr 38 selle ristumisest peateega nr 37 kuni Rakamazini.

Autojuhtidel peavad olema vabastamist tõendavad dokumendid ja esitama nõudmisel asjaomastele ametiasutustele.

Allikas: IRU

Uuendatud detsember 2023